home
   To view:
click the number (left hand column)

Contributors:
(right hand column)
appear in following order
Ealaíontóir/Artist
Peannaire/Calligrapher
Aistritheoir/Translator
Ainmníodh ag/Nominator

Leabhar Mòr / 1

No. picture poem poet contributors
image Amra Choluim Chille
Dallán’s Elegy for Columba
Dallán Forgaill
c.600
William Crozier
Donald Murray
Prof. P. L. Henry
Biddy Jenkinson
image A Bé Find
Lovely Lady (Mír’s Wooing of Éadaoin)
gan ainm/ anon
c.900
Sonja Stringer
Réiltín Murphy
Gabriel Rosenstock
Gabriel Rosenstock
image An Lon Dubh
Blackbird at Belfast Lough
Gan Ainm
Anon
c.800
Jake Harvey
Donald Murray
David Greene, Frank O’Connor
Tomás Mac Síomóin
iamge Scél Lem Dúib
Brief Account
Gan Ainm
Anon
c.900-1000
Alan Davie
Louise Donaldson
Fearghas MacFhionnlaigh
Fearghas MacFhionnlaigh
image Is Acher in Gaith In-Nocht
Since Tonight the Wind is High
Gan Ainm
Anon
c.900-1000
George Wyllie
Tim O’Neill
David Greene, Frank O’Connor
Rody Gorman
image Aithbe Damsa Bés Mara (sliocht)
The Lament of the Old Woman of Beare (excerpt)
Gan Ainm
Anon
c.900
Bernadette Cotter
David McGrail
Donncha Ó hAodha
Biddy Jenkinson
image Pangur Bán
The Scholar and his Cat
Gan Ainm
Anon
c.900
Simon Fraser
Frances Breen
Gerard Murphy
Seamus Heaney
image Rop Tú Mo Baile
Fill My Horizon
Gan Ainm
Anon
c.1000
Olwen Shone
Frances Breen
Fearghas MacFhionnlaigh
Fearghas MacFhionnlaigh
image Is Scíth Mo Chrob ón Scríbainn
My Hand is Weary with Writing
Gan Ainm
Anon
c.1200
Alasdair Gray
The Artist
Kuno Meyer
Nuala Ní Dhomhnaill
image M’anam do Sgar Riomsa A-raoir
On the Death of his Wife
Muireadhach
Albanach

c.1300
Deirdre O’Mahony
Réiltín Murphy
Frank O’Connor
Biddy Jenkinson
image Bean Torrach, fa Tuar Broide
A Child Born in Prison
Gofraidh Fionn
Ó Dálaigh

c.1400
Moira Scott
Réiltín Murphy
Thomas Kinsella
Thomas Kinsella
image Éistibh, a Luchd an Tighe-se
Listen, People of this House
Iseabail
ní mheic Cailéin

c.1500
Catherine Harper
Réiltín Murphy
Anne C. Frater
Aonghas Dubh MacNeacail
image A Phaidrín do Dhúisg Mo Dhéar
Thou Rosary That Has Waked My Tear
Aithbhreac
ingHean
Coirceadail

c.1500
Kathleen O’Donnell
Tim O’Neill
William J. Watson
Anne C. Frater
image A’ Chomhachag (earrann)
The Owl of Strone (excerpt)
Dòmhnall
Mac Fhionnlaigh
Nan Dàn

c.1540-1610
Diarmuid Delargy
Donald Murray
John MacKechnie
Myles Campbell
image Thig Trì Nithean gun Iarraidh
Three Things Come Without Asking
Nighean Fhir
na Rèilig
The daughter of the
tacksman of reelig

c.1700
Alice McCartney
Donald Murray
Morag MacLeod, John MacInnes
John Murray
image Fuar Leam an Oidhche-se dh’Aodh
Ode to the Maguire
Eochaidh
Ó heoghasa

c.1560-1612
Ian Charles Scott
Susan Leiper
James Clarence Mangan
Louis de Paor
image Ailean Dubh à Lòchaidh
Ailean Dubh from Lochy
Tè De chloinn
’iCcoinnich
Anon mackenzie Woman

c.1700
Sean Hillen
Ann Bowen
Meg Bateman
Meg Bateman
image A Mhic Dhonnchaidh Inbhir Abha
Son of Duncan of Inverawe
Màiri
chamshron
Mary Cameron

c.1700
Mary Kelly
Susan Leiper
Anne C. Frater
Anne C. Frater
image Clann Ghriogair air Fògradh
Pursuit of Clan Gregor
Gun urrainn
Anon
c.1700
Anthony Haughey
Donald Addison
Derick S. Thomson
Derick S. Thomson
image Is Fada Liom Oíche Fhírfhliuch
The Drenching Night Drags On
Aogán
Ó Rathaille

c.1670-1729
Calum Colvin
Réiltín Murphy
Thomas Kinsella
Michael Davitt
image Is Mairg nár Chrean le Maitheas Saoghalta
Woe to that Man who Leaves on his Vagaries
Dáibhí
Ó Bruadair

c.1625-1698
Silvana McLean
Frances Breen
Thomas Kinsella
Liam Ó Muirthile
image Dónall Óg
Dónall Óg
Gan Ainm
Anon
c.1700
David Quinn
Frances Breen
Louis de Paor
Louis de Paor
image Birlinn Chlann Raghnaill (earrann)
The Birlinn of Clanranald (excerpt)
alasdair
mac mhaighstir
alasdair

c.1698-1770
Anna MacLeod
Frances Breen
Hugh MacDiarmid
Ronald Black
image An Lon Dubh Báite
The Drowned Blackbird
Séamas Dall
Mac Cuarta

c.1650-1733
Craig Mackay
Réiltín Murphy
Thomas Kinsella
Gréagóir Ó Dúill
image Alasdair à Gleanna Garadh
Alasdair of Glengarry
Sìleas
na Ceapaich

c.1660-1729
Rita Duffy
Donald Murray
Colm Ó Baoill
Morag Montgomery

next