home
   
To view:
click the number (left hand column)


Leabhar Beag / Aberdeen

image A' Choille
The Forest
Jacqueline NicLeoid Jacqueline NicLeoid
Aberdeen (Hazlehead)
2005
image Aghaidhean-Choimheach
Wearing Masks
Naomi Ballantyne Naomi Ballantyne
Aberdeen (Hazlehead)
2005
image Am bhràthair agam
My brother
Kirsten Binnie Fiona MacLennan
Aberdeen (Gilcomstoun)
2005
image An Geamhradh
Winter
Rebekah Moffat Rebekah Moffat
Aberdeen (Hazlehead)
2005
image An rabaid agam
My Rabbit
Jacqueline Wann Calum Robertson
Aberdeen (Gilcomstoun)
2005
image An Rathad Dhachaigh
The Road Home
Anna Visocchi Anna & Eilidh Daniels
Aberdeen (Hazlehead)
2005
image Buaidh na Beurla
Influence of English
Ruth Stephen Ruth Stephen
Aberdeen (Hazlehead)
2005
image Cearcaill
Hoops
Anndra MacLeòid Stuart & Anndra
Aberdeen (Hazlehead)
2005
image Ceo
Mist
Laura Grant Laura Grant
Aberdeen (Hazlehead)
2005
image Cuidich mi
Help me
Marianne Shanks Marianne Shanks
Aberdeen (Hazlehead)
2005
image Deireadh an Taighe
Hitting the House
Suart Binnie Stuart & Daniel MacLeoid
Aberdeen (Hazlehead)
2005
image Disneyland Paris
Disneyland Paris
Kirstin MacDougall Jason Gillespie
Aberdeen (Gilcomstoun)
2005
image Droch shìde
Bad Weather
Katrina Allen Katrina Allen
Aberdeen (Hazlehead)
2005
image 753 Duilleagan
753 pages
Iain Daniels Iain Daniels
Aberdeen (Hazlehead)
2005
image Fàinne òr
Ring of gold
Iona Ballantyne Iona Ballantyne
Aberdeen (Gilcomstoun)
2005
image Frank
Frank
Dean Riley Dean Riley
Aberdeen (Gilcomstoun)
2005
image Mar a' Ghrian
Like the Sun
Jade Fitzpatrick Jade Fitzpatrick
Aberdeen (Hazlehead)
2005
image Max agus Misty
Max and Misty
Eilidh NicFhionghain Charlotte agus Eilidh
Aberdeen (Gilcomstoun)
2005
image Miss Maclean
Miss Maclean
Frazer Stewart Lydia Walker
Aberdeen (Gilcomstoun)
2005
image Mo charaid
My friend
Lewis Stephen Iona Ballantyne
Aberdeen (Gilcomstoun)
2005
image Mo Leabaidh
My Bed
Carwyn Walker Samuel Stephen
Aberdeen (Gilcomstoun)
2005
image Nuair tha mi nas sine
When I'm older
Greg Miller Greg Miller
Aberdeen (Hazlehead)
2005
image Pasta
Pasta
Eilidh Grant Kirsten Binnie
Aberdeen (Gilcomstoun)
2005
image Teoclaid
Chocolate
Charlotte Simpson Julie MacDonald
Aberdeen (Gilcomstoun)
2005